Prix Radio – Norges offisielle radio-, podkast- og lydpriser deles ut i forbindelse med fagkonferansen Radiodager. På denne siden finner du oversikt over gjeldende kategorier med tilhørende kriterier for nominasjoner.

Vi anbefaler alle som skal sende nominere bidrag til Prix Radio om å sette seg godt inn i kategoriene, bedømmelseskriterier og øvrige krav som stilles, før selve påmeldingen gjennomføres.  Det er viktig at bidraget du ønsker å delta med blir påmeldt i riktig kategori. Her er det også viktig å merke seg at noen av kategoriene ikke er åpne for alle. Dette er spesifikt nevnt for de kategoriene det gjelder.

Påmeldte bidrag som innkommer etter påmeldingsfrist, ikke tilfredstiller påmeldingskriteriene eller tekniske kravsspesifikasjoner risikerer å bli underkjent før juryering. Les mer om generelle kriterier, frister og om påmelding på denne siden

Merk følgende som gjelder alle nominasjoner

  • Det er en kun redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven som kan nominere bidrag til Prix Radio. Unntak for bidrag til kategoriene promo, lyddesign og merkevarepodkast.
  • Påmeldte bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast første gang i perioden fra og med 1.juni 2022 til og med 31. mai 2023.

Årets radiokanal

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets lokalradio

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Kun åpen for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund som har konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

For Norges beste podkast. Her er det hele konseptet/serien som vurderes, uavhengig av sjanger. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping, gjennomslagskraft utenfor eget univers og utnyttelse av podkastens fortrinn.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler/høydepunkter viser hvordan redaksjonen oppfyller målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være tilgjengeliggjort som podkast. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets programleder(e), musikkdrevet radio

For programleder(e)i formater drevet av musikk og personlighet. Programleder(ne) gir lytteren opplevelse og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangre. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningsverdi.

Programleder(ne)og sendeflatens format beskrives i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller programmets mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets programleder(e), verbaldrevet radio

For programleder(e) i formater drevet av verbalt innhold. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, intervjuteknikk, hvordan man henvender seg til lyttere og gjester, eventuelt samspill programlederne imellom, språk- og stemmebruk, fremdrift og programflyt. Sendingen kan inneholde musikk, men dette er ikke det bærende elementet. Bidraget skal være sendt som kringkastet radio.

Programleder(e) og sendeflatens format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidraget må representere konseptet. Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programleder(e) løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets morgenflate

For morgenprogram som har vært kringkastet til fast tid innenfor tidsrommet 06.00 - 10.00. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, kontakten med lytterne og gjester, formatering, roller/personligheter, programflyt og eventuell musikkbruk.

Sendeflatens/ programmets faste format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 30 minutter. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Samme program/programflate kan bare meldes på en gang i priskategoriene 6 og 7 (Årets morgenflate og Årets sendeflate).

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets sendeflate

For sendeflater som har vært kringkastet fast minst én dag per uke. Programmet kan enten ha vært sendt gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, kontakt med lytterne og gjester, programflyt, ressursutnyttelse og eventuell musikkbruk.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 6 og 7 (Årets morgenflate og Årets sendeflate).

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets aktualitetsprogram

For programflater eller enkeltprogram der sendingen i hovedsak drives frem av nyheter, aktualitet eller sport. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, programflyt og merverdi for lytteren. Aktualitetsprogrammet kan være enten direkte eller redigert. Kategorien er åpen for alle radioformat og programtyper, herunder magasin, dybdeintervju, spesialprogram, dokumentar, debatt etc. Sendingen kan inneholde musikk, men musikken skal ikke være det bærende elementet.

Programmets format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller aktualitetsprogrammets mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Samme program/programflate kan bare meldes på én gang i priskategoriene 8 og 11 (Årets aktualitetsprogram og Årets nyhetsbulletin).

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets lokale radioprogram

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram som kringkastes til et lokalt og/eller regionalt publikum, direkte eller redigert. Flaten/programmet kan være viet én eller få sjangre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, lokalt stempel, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, musikkbruk, programflyt og merverdi for lytteren.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets musikkprogram

For program eller serier som i hovedsak drives frem av musikk. Kategorien er åpen for alle format og musikkprogramtyper, blant annet musikkradioprogram/DJ-flater, musikkmagasin, spesialprogram, dokumentar, etc. Kriteriene som bedømmes er programflyt, produksjon, redaksjonelt konsept, programledelse, underholdningselement og merverdi for lytteren.

Programmets konsept presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal vise hvordan redaksjonen oppfyller den programmet/konseptets mål, og skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp. Alle lydklipp skal komme fra én enkelt sending og samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkprogram, Årets nyhetsbulletin).

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets nyhetsbulletin

For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Samme program/programflate kan bare meldes på én gang i priskategoriene 8 og 11 (Årets aktualitetsprogram og Årets nyhetsbulletin).

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

Årets hendelsesdekning

For enkeltprogrammer, og sendeflater eller en del av et program kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og flyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Teksten skal også inneholde dato og klokkeslett (fra-til) sendingen ble sendt. Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én klokketime (for eksempel fra 11.15 til 12.15). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund. 

For korte lydproduksjoner, eller en serie av produksjoner, laget for å promotere en kanal, podkast, radioprogram, konsept mm. Kriteriene som vektlegges er idè, produksjon og promoens effekt/virkning.

Bidraget presenteres i en kort tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (maks. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen/produksjonene slik den/de ble publisert. For lydproduksjoner gjort for film/video e.l. skal kun lydsporet sendes inn og vurderes.

Kategorien har ingen begrensninger for hvem som kan nominere bidrag. Åpen for alle.

For en pakke av lydproduksjoner (imaging, branding, jinglepakke, lyddesign etc), som til sammen utgjør det helhetlige lydbildet til en radiokanal, sending eller podkast. Enten som en del av fast programmering, i en tidsbegrenset konseptperiode eller i en enkelt sending/episode. Vi leter etter stasjonen, programmet eller podkasten som høres best ut! Kriteriene som vektlegges er idè, produksjon og lyddesignets effekt/virkning.

 Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idé/ konsept, produksjonsvalg og målsetning (maks. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj eller lydpresentasjon, der eksempler fra reell publisering tydelig viser hvordan lyddesignet benyttes for å oppfylle målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Kategorien har ingen begrensninger for hvem som kan nominere bidrag. Åpen for alle.

For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Bidraget skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av studio. Bidraget kan være en enkeltreportasje, en serie, et innslag eller en lenger feature, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen/ innslaget/ featuren og rammen rundt presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av ett element (fra en eventuell serie) slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Bidraget skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets humorinnslag

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi. Bidraget kan være ett element eller en serie, men maksimal lengde er 15 minutter.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Bidraget skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets podkastprogramleder(e)

For Norges beste podkastprogramleder eller beste programlederteam. Kriteriene som bedømmes er kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, fremdrift og programflyt.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets underholdningspodkast

For podkaster som skal få lytteren til å le og/eller å bli underholdt. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, språkbruk, framdrift, flyt og journalistiske valg og grep.

Podkastens format presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en hel enkeltsending, men ikke overstige 60 minutter.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets faktabaserte podkast

For dokumentarer, true crime og andre faktabaserte podkaster. Podkasten kan være redigert eller studiobasert. Kriteriene som bedømmes er historiefortelling, redaksjonell idé, originalitet, merverdi for lytteren, virkemidler, framdrift, lyddesign og eventuell musikkbruk.

Podkasten presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble podkastet, men ikke overstige 60 minutter.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Årets merkevarepodkast

For Norges beste podkast finansiert av en bedrift eller organisasjon. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping, gjennomslagskraft utenfor eget univers og utnyttelse av podkastens fortrinn.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg, målsetning og resultater (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler/høydepunkter viser hvordan redaksjonen oppfyller målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Det kan nomineres maksimalt to bidrag fra hver bedrift eller organisasjon. 

Åpen for påmelding fra bedrifter, organisasjoner og produksjonsselskap. Bidraget skal være tilgjengeliggjort som podkast. Påmeldinger koster 1000 kroner eksklusiv mva – gratis for medlemmer av Norsk Podkastforening.

For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1998 eller senere (For Prix Radio 2023). Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio/podkast.

Talentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio og/eller podkast.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund

Dette er lytterens pris. Det nomineres to kandidater fra hver av Foreningen Radiodagers medlemmer og to kandidater fra eksterne aktører. Selve avstemmingen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

Programmet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 5 minutter. Bidraget skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast. 

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Hedersprisen går til noen som har hatt stor betydning for norsk radio eller podkastbransje over lang tid. Vinneren kåres av Prix Radios hovedjury, og her er det ingen nominerte. Forslag til hvem som bør vinne prisen, med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@radiodager.no.

Siden er oppdatert 01.06.2023