Kategorier og kriterier

Oversikt over alle kategorier og kriterier for bransjeprisene i Prix Radio

1. Årets Radiokanal

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kategorien bedømmes av en ekstern jury. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.
Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.


2. Årets Lokalradio

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. De påmeldte skal ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.
Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.


3. Årets programleder(e)

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For Norges beste programleder eller programlederteam, uavhengig av radioformat, kanal, kringkasting eller podkasting. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.
Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.


4. Årets morgenflate

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For sendeflater som har vært kringkastet direkte minst fire hverdager i uka til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000 gjennom mer enn halvparten av det siste året. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate og Årets morgenflate.


5. Årets sendeflate

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For sendeflater som har vært kringkastet fast til et nasjonalt publikum minst én dag i uka, unntatt hverdager i tidsrommet 0700-0900, enten direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter evt. kollasj, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate, Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.


6. Årets lokale sendeflate

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For sendeflater som kringkastes fast til et lokalt og/eller regionalt publikum minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den lokale/regionale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate, Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.


7. Årets direktesending

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For enkeltprogrammer eller -sendeflater kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Teksten skal også inneholde dato og klokkeslett (fra-til) sendingen ble sendt. Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.


8. Årets aktuelle program

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

FFor programmer og sendeflater om nyheter, samfunn, sport, debatt og/eller aktualiteter som er kringkastet/publisertminst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle idéer, journalistiske prioriteringer, ulike grep for direkte og/eller redigerte reportasjer og intervjuer, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den aktuelle sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.


9. Årets spesialprogram

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For spesialprogam som omhandler ett spesielt tema og dykker dypere ned i temaet enn man har mulighet til i normale sendeflater. Programmet skal være studiobasert, men kan inneholde reportasjer. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, valg og grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!
Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.


10. Årets nyhetsbulletin

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.
Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt.


11. Årets intervju

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.
Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt, og totalt sett ikke være lenger en maksimalt 15 minutter. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.


12. Årets reportasje

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje eller en reportasjeserie i flere deler, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.
Reportasjen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av (én av) reportasjen(e) slik de(n) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.


13. Årets humor

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en sammenhengende serie, kringkastet eller podkastet, men maksimal lengde er 15 minutter i alt. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.
Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.


14. Årets unge radioprofil

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1994 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.
Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.


15. Årets dokumentar

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podkast-produsenter

For redigerte spesialprogram, som ikke er studiobasert. Dette er kategorien for dokumentarer, true crime og lengre reportasjer som overskrider 15 minutter.

Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, valg og grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.


16. Årets musikkradio

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For programlederen eller DJ-en som gir lytteren opplevelser og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangere. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningselement.
Sendeflatens/redaksjonens format og/eller rolle presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, slik den ble kringkastet, fra én enkelt sending eller programelement på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller målene.


17. Årets promo

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio) samt Podcast-produsenter

For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, radioprogram, radioevent, podkast el.l. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, publikumsappell, teknisk kvalitet og merkevarebygging.
Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen(e) slik de(n) ble kringkastet/publisert.


18. Årets hederspris

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

For enkeltpersoner, sendeflater, kanaler eller redaksjoner som har utmerket seg spesielt positivt i og for norsk radio. Vinneren kåres av Hovedjuryen. Prisen deles ikke ut hvert år.

19. Årets radionavn

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (Bauer, MTG, NRK og Lokalradio)

Lytternes pris i norsk radio. Kandidatene kan være sendeflater eller programledere. Foreningens medlemmer nominerer to kandidater hver. Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.