Prix Radio – Norges offisielle radio-, podkast og lydpriser deles ut i forbindelse med fagkonferansen Radiodager. På denne siden finner du oversikt over gjeldende kategorier med tilhørende kriterier for nominasjoner.

Påmeldte bidrag til Prix Radio 2022 skal være kringkastet eller publisert første gang i perioden fra og med 1. april 2021 til og med 31. mai 2022. Les mer om generelle kriterier, frister og om påmelding på denne siden.

Dersom du har planer om å delta i Prix Radio, vil vi anbefale deg å sette deg godt inn i kategoriene og de kriteriene som stilles, før påmelding. Det er viktig at bidraget du ønsker å delta med blir påmeldt i riktig kategori. Her er det også viktig å merke seg at noen av kategoriene ikke er åpne for alle. Dette er spesifikt nevnt for de kategoriene det gjelder.

Siden er oppdatert 02.06.2022

Årets radiokanal

KATEGORI 1

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets lokalradio

KATEGORI 2

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.
Kun åpen for lokalradioer. Kanalen må ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets podkast

KATEGORI 3

For Norges beste podkast. Her er det hele konseptet/serien som vurderes. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping, gjennomslagskraft utenfor eget univers og utnyttelse av podkastens fortrinn.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idè, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler/høydepunkter viser hvordan redaksjonen oppfyller målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets programleder(e), musikkdrevet radio

KATEGORI 4

For programleder/team i formater drevet av musikk og personlighet. Programlederen gir lytteren opplevelse og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangre. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningsverdi.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programlederen/ programleder-teamet og sendeflatens format beskrives i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller programmets mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets programleder(e), verbaldrevet radio

KATEGORI 5

For programleder/team i formater drevet av verbalt innhold. Sendingen kan inneholde musikk, men dette er ikke det bærende elementet. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språk- og stemmebruk, fremdrift og programflyt.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programlederen/ programleder-teamet og sendeflatens format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets morgenflate

KATEGORI 6

For morgenprogram som har vært kringkastet til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, personligheter, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Sendeflatens/ programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 6 til 7 (Årets morgenprogram, Årets sendeflate).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets sendeflate

KATEGORI 7

For sendeflater som har vært kringkastet fast minst én dag i uka. Programmet kan enten ha vært sendt gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 6 til 7 (Årets morgenprogram, Årets sendeflate).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets aktualitetsprogram

KATEGORI 8

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram der sendingen tematisk i hovedsak drives frem av nyheter, aktualitet eller sport, avviklet enten direkte eller redigert. Kategorien er åpen for alle radioformat og programtyper, herunder magasin, dybdeintervju, spesialprogram, dokumentar, debatt etc. Sendingen kan inneholde musikk, men musikken skal ikke være det bærende elementet. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, programflyt og merverdi for lytteren.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets lokale radioprogram

KATEGORI 9

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram som kringkastes til et lokalt og/eller regionalt publikum, direkte eller redigert. Flaten/programmet kan være viet én eller få sjangre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, lokalt stempel, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, musikkbruk, programflyt og merverdi for lytteren.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets musikkprogram

KATEGORI 10

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram der sendingen praktisk og/eller tematisk i hovedsak drives frem av/om musikk, avviklet enten direkte eller redigert. Kategorien er åpen for alle radioformat og musikkprogramtyper, herunder DJ-program, musikkmagasin, spesialprogram, dokumentar, etc. Kriteriene som bedømmes er programledelse, programflyt, redaksjonell idé og konsept, teknisk utførelse, originalitet, journalistiske valg og grep, underholdningselement og merverdi for lytteren.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets nyhetsbulletin

KATEGORI 11

For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets hendelsedekning

KATEGORI 12

For enkeltprogrammer, og sendeflater eller en del av et program kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK).
Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Teksten skal også inneholde dato og klokkeslett (fra-til) sendingen ble sendt. Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets promo

KATEGORI 13

For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, program, konsept eller lignende. Kriteriene som bedømmes er idé, originalitet, teknisk kvalitet og merkevarebygging/ publikumsappell.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

Bidraget presenteres i en kort tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen slik den ble kringkastet, eventuelt en kollasj med eksempler fra sending.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets lyddesign

KATEGORI 14

For en pakke av lydproduksjoner (imaging, branding, jinglepakke, lyddesign etc), som til sammen utgjør det helhetlige lydbildet til en radiokanal, sending eller podkast. Enten som en del av fast programmering, i en tidsbegrenset konseptperiode eller i en enkelt sending/episode. Vi leter etter stasjonen, programmet eller podkasten som høres best ut! Kriteriene som bedømmes er idé, originalitet, teknisk kvalitet, merkevarebygging, publikumsappell og match med stasjonens/podkastens image.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler fra sending/podkast tydelig viser hvordan lyddesignet benyttes for å oppfylle målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets intervju

KATEGORI 15

For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets innslag

KATEGORI 16

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje, en serie, et innslag eller en lenger feature, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Reportasjen/ innslaget/ featuren og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av ett element (fra en eventuell serie) slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets humorinnslag

KATEGORI 17

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en serie, men maksimal lengde er 15 minutter. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets podkastprogramleder(e)

KATEGORI 18

For Norges beste podkast-programleder eller programlederteam. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Programlederen/ programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets underholdningspodkast

KATEGORI 19

For podkaster som skal få lytteren til å le og/eller å bli underholdt. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, språkbruk, framdrift, flyt og journalistiske valg og grep.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Podkastens faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en hel enkeltsending, dog ikke overstige 60 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets faktabaserte podkast

KATEGORI 20

For dokumentarer, true crime og andre faktabaserte podkaster. Podkasten kan være redigert eller studiobasert. Kriteriene som bedømmes er historiefortelling, redaksjonell idé, originalitet, valg, grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, lyddesign, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Podkasten presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble podkastet, dog ikke overstige 60 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Årets talent

KATEGORI 21

For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1997 eller senere (Prix Radio 2022). Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

Les mer om påmelding av bidrag her

Publikumsprisen

KATEGORI 22

Dette er lytterens pris. Det nomineres to kandidater fra hver av Foreningen Radiodagers medlemmer og to kandidater fra eksterne aktører. Selve avstemmingen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK) og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

Programmet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 5 minutter.

Les mer om påmelding av bidrag her

Hedersprisen

KATEGORI 23

Hedersprisen går til noen som har hatt stor betydning for norsk radio over lang tid. Vinneren kåres av Prix Radios hovedjury, og her er det ingen nominerte. Forslag til hvem som bør vinne prisen, med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@radiodager.no.

Forslag til hvem som bør vinne prisen, med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@radiodager.no.