Det er et langt løp med juryarbeid som ligger bak før vinnerne av Prix Radio kåres og hedres. Prosessen er omfattende, med flere sikkerhetsventiler for å finne frem til den riktige vinneren i alle kategorier. Slik foregår juryeringen og vurderingene som leder til de vinnende bidrag.

Selve utvelgelsen starter umiddelbart etter at fristen for påmelding til Prix Radio utløper. Da vil fem ulike internjuryer lytte til og vurdere kvaliteten på det innsendte materialet etter de fastlagte kriterier 

Steg 1 – Internjuryering og nominering til Prix Radio
Interne juryer hos NRK, Bauer Media, Norsk Lokalradioforbund og Viaplay Radio Group/P4 vurderer bidrag fra egne ansatte og tilknyttede frilansere, mens en oppnevnt uavhengig jury har ansvaret for å juryere bidragene som kommer fra selvstendige produsenter, frilansere, produksjonsselskaper og andre mediehus.

Innen en gitt tidsfrist, som kan variere fra år til år, skal disse interne juryene ha bestemt hvilke bidrag de vil melde på til hovedkonkurransen og utpeker inntil tre nominerte i hver kategori med unntak av «årets radiokanal» (en nominasjon), «årets lokalradio» (kun åpen for lokalradio og det nomineres inntil 5 kandidater) og «publikumsprisen» (opptil to nominasjoner). Alle bidrag som kommer gjennom nåløyet hos internjuryen sendes videre til hovedjuryen, bortsett fra «årets radiokanal», «årets lokalradio», «årets promo» og «årets lyddesign», som alle juryeres av eksterne juryer bestående av personer med spesiell fagkompetanse.

Steg 2 – Ekstern juryering og utvelgelse av finalister
Etter at internjuryen har gjort sin jobb gjenstår det for de fleste kategorier så mange som 15 bidrag per kategori, som så skal vurderes av hovedjuryen og eksternjuryen. Kategoriene som skal vurderes av hovedjuryen blir fordelt på hovedjuryens medlemmer. Medlemmene gjør sine vurderinger for å sile ut de fem beste bidragene i hver kategori. Det er minst to hovedjurymedlemmer som evaluerer hver kategori.

Øvrige bidrag fra kategorier som etter kriteriene skal vurderes av eksterne juryer, lyttes til og stemmes over gjennom en nettløsning. De fem med høyest poengscore her blir nominerte og bidraget med høyest poengscore blir utpekt til vinner.

Når finalister er klare, blir årets nominasjoner til hovedkonkurransen i Prix Radio offentliggjort. Det å bli nominert er en seier i seg selv – og det ligger mye prestisje i det å sikre seg en plass i finalefeltet. Men det skal også kåres vinnere og nå startes en ny evalueringsrunde.

Steg 3 – Deljuryering og kåring av vinner
De nominerte går så videre til oppnevnte deljuryer med medlemmer fra alle Radiodagers eiere. Disse deljuryene ledes av en representant fra Hovedjuryen. Deljuryene hører alle de nominerte bidragene og avgir først stemmer på nett. Deretter møtes deljuryene og diskuterer de nominerte i sine kategorier og stemmer på nytt. Stemmene fra både nett og jurymøtet blir slått i sammen og vektes 50/50 for å komme fram til vinneren. Ved stemmelikhet har medlemmet fra Hovedjuryen dobbeltstemme.

Steg 4 – Offentliggjøring av vinnere
Norges offiselle podkast-, lyd og radiopriser deles ut på Prix Radio, som avslutter Radiodager i slutten av oktober. Vinnerene utropes fra scenen og mottar applaus fra en samlet radio- og podkastbransje. Les mer om Prix Radio her. 

Medlemmer i hovedjuryen

Hovedjuryen til Prix Radio er oppnevnt av styret i Foreningen Radiodager og skal gjennomføre konkurransen Prix radio. Hovedjuryen bestemmer kategorier og kriterier for disse etter evaluering og innspill fra de ulike radio-, podkast- og lydmiljøene. Hovedjuryen er også delaktige i juryeringen samt oppnevning og koordinering av deljuryer.

Morten Scott Janssen

Viaplay Radio Group/P4

Leder

Stian Eliassen

Bauer Media

Medlem

Eva Midttun Leira

NRK

Medlem

Christel Higraff

NRK

Medlem

Heidi Røneid

Foreningen Radiodager

Medlem