Prix Radio belønner de beste radio-, lyd og podkastproduksjonene i Norge; lokalt, regionalt og nasjonalt. For å kunne delta i konkurransen om de gjeve prisene, må du sende inn dine bidrag for vurdering. Hvordan du melder deg på avhenger av hvem du representerer. Her er følger en enkel veiledning for påmelding.

Det er viktig å merke seg at alle bidrag som skal innstilles til Prix Radio 2022, skal være kringkastet eller publisert første gang i perioden fra og med 1. juni 2021 til og med 31. mai 2022.

Les kriteriene nøye
Før du går i gang med påmeldingen anbefaler vi at du leser nøye gjennom kategoriene og de kriteriene som stilles for hver kategori. Det er viktig at bidraget du ønsker å delta med blir påmeldt i riktig kategori. Her er det også viktig å merke seg at noen av kategoriene er forbeholdt Foreningen Radiodagers eiere (Norsk Lokalradioforbund, Viaplay Radio Group, Bauer Media og NRK). Dette er spesifikt nevnt for de kategoriene det gjelder.  Når du har funnet frem til den eller de kategoriene hvor du vil nominere bidrag, er det tid for å finne frem filer og informasjon som skal følge påmeldingen.

Finn frem nødvendig dokumentasjon
Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien. I kategorier hvor kun høydepunkter fra en sending leveres skal høydepunktene bestå av hele stikk/reportasjer/intervju slik det ble sendt, ikke korte utdrag. Det er viktig at du følger kriteriene for tid, tekstlengde og filstørrelse som angitt i kategorien. Bidrag som ikke forholder seg til dette risikerer å bli diskvalifisert.

Siden er oppdatert 20.06.2022

Slik melder du på ditt bidrag

(Velg hvem du representerer)

Ansatte i Bauer Media skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til Bauers kontaktperson om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder.

Bauer Media:
Stian Eliassen
stian.eliassen@bauermedia.no

Ansatte i Viaplay Radio Group/P4 skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til P4s kontaktperson om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder

Viaplay Radio Group/P4:
Morten Scott Janssen
morten.scott.janssen@viaplaygroup.com

Ansatte i NRK skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til NRKs kontaktperson om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder

NRK:
Christel Higraff
christel.higraff@nrk.no

Eva Midttun Leira
eva.midttun.leira@nrk.no

Medlemmer i Norsk Lokalradioforbund skal melde på sine bidrag i en egen nettportal. NLRs medlemmer kan melde på ett bidrag per kategori (ingen påmeldingsavgift)

Påmelding for 2022 åpner 3. juni. Fristen for å levere bidrag er 24. juni klokken 12.00.

Meld bidrag på via denne linken

Fyll inn brukernavn, fullt navn og kontaktinfo. Da får du tilsendt verifisering- og påloggingslenke i en e-post. NB! Denne havner ofte i spamfilteret. Adressen til e-posten må da bekreftes/verifiseres. Ta vare på denne e-posten siden den inneholder brukernavn og passord.

Først laster du opp bidraget, så velger du «Gå tilbake for å registrere bidraget», etter at du har lastet opp. Da ser du lydfilen. Velg «Registrer» under lydfilen. Legg inn tittel på bidrag, sendetidspunkt, kategori, legg inn en kort tekst om bidraget og hvorfor det bør vinne og til slutt bilder av programskapere og bidragsytere. Bekreft at du har de nødvendige rettighetene til bidraget og REGISTRER.

Du vil få opp en liste over alle bidragene du har registrert på siden hvor du registrerer. Sjekk at alt du har meldt på ligger der.

Eksterne produsenter, frilansere og ansatte i et medieselskap som ikke er i P4-gruppen, Bauer, NRK eller Norsk Lokalradioforbund
skal melde på sine bidrag i en egen nettportal og kan melde på to bidrag per kategori. Påmeldingsavgiften er 1000 kroner + mva per bidrag per kategori.

Påmelding for 2022 åpner 3. juni. Fristen for å levere bidrag er 24. juni klokken 12.00.

NB! Bidrag som er produsert av eksterne produksjonsselskaper for et av de fire medlemmene skal meldes på av medlemmet det er produsert for. Eksempel: Dersom et produksjonsselskap har produsert en podkast for NRK skal denne meldes på gjennom NRK, innen NRKs internfrist, og vurderes av NRKs internjury på samme måte som bidrag produsert av NRK.

Meld bidrag på via denne linken

Fyll inn brukernavn, fullt navn og kontaktinfo. Da får du tilsendt verifisering- og påloggingslenke i en e-post. NB! Denne havner ofte i spamfilteret. Adressen til e-posten må da bekreftes/verifiseres. Ta vare på denne e-posten siden den inneholder brukernavn og passord.

Først laster du opp bidraget, så velger du «Gå tilbake for å registrere bidraget», etter at du har lastet opp. Da ser du lydfilen. Velg «Registrer» under lydfilen. Legg inn tittel på bidrag, sendetidspunkt, kategori, legg inn en kort tekst om bidraget og hvorfor det bør vinne og til slutt bilder av programskapere og bidragsytere. Bekreft at du har de nødvendige rettighetene til bidraget og REGISTRER.

Du vil få opp en liste over alle bidragene du har registrert på siden hvor du registrerer. Sjekk at alt du har meldt på ligger der.

Utvelgelse av bidrag

Alle innsendte bidrag vil vurderes nøye av bredt sammensatte juryer, før det bestemmes hvem som kommer gjennom det første nåløyet og skal sendes videre i konkurransen.

NRK, Bauer Media, Viaplay Radio Group/P4 og Norsk Lokalradioforbund har egne prosedyrer for utvelgelse og nominasjon og kan nominere inntil tre bidrag per kategori, med unntak av «årets radiokanal» (en nominasjon), «årets lokalradio» (kun åpen for lokalradio og det nomineres inntil 5 kandidater) og «publikumsprisen» (Opptil to nominasjoner).

Øvrige innsendte bidrag fra selvstendige produsenter, frilansere, produksjonsselskaper og andre medier,  vil vurderes  av en oppnevnt jury bestående av personer med spesiell kompetanse innen radio og lyd. Denne juryen vil plukke ut inntil tre bidrag i hver kategori som da sendes videre.

Alle juryer må innen en gitt tidsfrist som kan variere fra år til år, innstille for hvilke bidrag de vil melde på til hovedkonkurransen. Bidragene som kommer gjennom nåløyet hos internjuryen sendes videre til hovedjuryen og i noen tilfeller til eksterne juryer. Sistnevnte gjelder for kategoriene, «årets lokalradio», «årets promo» og «årets radiokanal».

Les mer om hvordan bidragene juryeres og vinnerne kåres her.