Fagkonferansen for norsk radio

Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen – både allmennkringkasting, kommersiell radio og lokalradio.

Arrangementet startet i 2003 og består av en to-dagers fagkonferanse som avsluttes med bransjeprisutdeling som belønner det beste fra norsk radio. Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er involvert i radiorelatert virksomhet. Radiodager er et arrangement som først og fremst tar sikte på å være en arena for læring, inspirasjon og nettverksbygging for dem som lager radio til daglig.

I år avholdes Radiodager torsdag 20. og fredag 21. fredag september i Oslo.


Norges offisielle radiopriser

Prix Radio er en årlig prisutdeling og bransjefest for alle som jobber i og med radio i Norge. Prisene blir utdelt under Radiodager.

Arrangør er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, P4-gruppen, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Rikskringkasting.

Prix Radio belønner lokale, regionale og nasjonale radioproduksjoner i Norge innen 21 kategorier og hedrer Norges beste, morsomste, dyktigste og mest kreative radiofolk.

Prix Radio 2018 arrangeres fredag 21. september klokken 19.00 på MEET Ullevål.


BEKREFTEDE RADIODAGERNAVN 2018

SE ALLE

RADIODAGER PRESENTERES I SAMARBEID MED:

RADIODAGER ER ET SAMARBEID MELLOM: