Fagkonferansen for norsk radio

Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen – både allmennkringkasting, kommersiell radio og lokalradio.

Arrangementet startet i 2003 og består av en to-dagers fagkonferanse som avsluttes med bransjeprisutdeling som belønner det beste fra norsk radio. Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er involvert i radiorelatert virksomhet. Radiodager er et arrangement som først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde for dem som lager radio til daglig.

I år avholdes Radiodager torsdag 20. og fredag 21. fredag september i Oslo.


Norges offisielle radiopriser

Prix Radio er en årlig prisutdeling og bransjefest for alle som jobber i og med radio i Norge. Prisene blir utdelt under Radiodager.

Arrangør er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, Modern Times Group, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Rikskringkasting.

Prix Radio belønner lokale, regionale og nasjonale radioproduksjoner i Norge innen 21 kategorier og hedrer Norges beste, morsomste, dyktigste og mest kreative radiofolk.

Prix Radio 2018 arrangeres fredag 21. september klokken 19.00 på MEET Ullevål.


RADIODAGERNAVN

SE ALLE

ARRANGØRER