Deltakelse på fagdager

Ordinær

Stian Viken
Lokalradio / 1FM Molde

Ordinær

Kaare Daniel Steen
Andre / Klynge AS

Ordinær

Bjørn Arne Odden
Andre / Klynge AS

Ordinær

Tora Øgrim
Andre / Klynge AS

Ordinær

Marie Kinge
Andre / Klynge AS

Ordinær

Sophie de Rohan Birkeland
Andre / Klynge AS

Ordinær

Hanne Mjelstad
Andre / Klynge AS

Arrangør

Pål Lomeland
Lokalradio / Radiodager

Arrangør

Morten Scott Janssen
P4-gruppen / Radiodager

Arrangør

Heidi Røneid
Radiodager / Radiodager

Antall påmeldte: 10

Deltakelse på Prix Radio

Ordinær

Stian Viken
Lokalradio / 1FM Molde

Ordinær

Kaare Daniel Steen
Andre / Klynge AS

Ordinær

Bjørn Arne Odden
Andre / Klynge AS

Ordinær

Tora Øgrim
Andre / Klynge AS

Ordinær

Marie Kinge
Andre / Klynge AS

Ordinær

Sophie de Rohan Birkeland
Andre / Klynge AS

Ordinær

Hanne Mjelstad
Andre / Klynge AS

Arrangør

Pål Lomeland
Lokalradio / Radiodager

Arrangør

Morten Scott Janssen
P4-gruppen / Radiodager

Arrangør

Heidi Røneid
Radiodager / Radiodager

Antall påmeldte: 10