Radiodager 2018

Årets radiokonferanse arrangeres i NRK Store Studio (torsdag 20. september) og på Meet Ullevål (fredag 21. september)