Siden 2003 er det utdelt 270 priser innenfor ulike kategorier i Prix Radio. Prisene (frem til 2020) fordeler seg slik på ulike kanaler/medier (Hederspriser eller andre priser, der vinner ikke representerer en radiostasjon er ikke medtatt)

Norsk Rikskringkasting

140 priser totalt

NRK P1 (36)
0%
NRK P2 (27)
0%
NRK P3 (51)
0%
NRK P1/P2 (9)
0%
NRK P13 (3)
0%
NRK Radio Super (2)
0%
NRK Alltid Nyheter (1)
0%
NRK Podcast (8)
0%
NRK Mp3 (1)
0%

Nordic Entertainment Group

77 priser totalt

P4 Norge (68)
0%
NRJ Norge (5)
0%
P5 Hits (3)
0%
P8 Pop (1)
0%

Bauer Media

29 priser totalt

Radio Norge (19)
0%
Radio Rock (4)
0%
P5 Vinyl (1)
0%
Radio 1 (5)
0%

Andre aktører

24 priser totalt

Lokalradio (15)
0%
Andre (4)
0%
Rubicon (1)
0%
Monster (1)
0%
Aftenposten (1)
0%
VG (1)
0%
Forsvarets Mediesenter (1)
0%