Om Radiodager

Radiodager driftes av Foreningen Radiodager som eies av Bauer Media, P4-gruppen, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Rikskringkasting.

Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen – både allmennkringkasting, kommersiell radio og lokalradio. Arrangementet holdes i Oslo hvert år medio september og består av en todagers fagkonferanse til inspirasjon og faglig utvikling, et prisutdelingsshow som belønner det beste fra norsk radio i 21 ulike kategorier og en ypperlig anledning til å mingle med kolleger på tvers av alle skillelinjer.

Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er involvert i radiorelatert virksomhet. Radiodager er et arrangement som først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde for dem som lager radio til daglig.

Historikk

Lokalene
Radiodager ble for første gang arrangert som en dugnad i 2003 – og de første par årene ble fagseminardelen lagt til NRK på Marienlyst. Men fra 2005 ble det bestemt å legge arrangementet utenfor NRK – og med ett unntak (NRK 2007) – har man siden anvendt lokaler andre steder i Oslo (Edderkoppen teater 2005, Grand hotell 2006, Hotell Bristol 2008, Radisson SAS Plaza 2009 og UBC Ullevål Konferansesenter i 2010 – 2018.

Organisering
Radiodager startet med utgangspunkt i NRK som et felles dugnads-prosjekt med det øvrige radio-Norge. Foreningen Radiodager er etablert som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, P4-gruppen, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som eiere.

Styret for Radiodager består fra 2018 av Pål Lomeland fra Norsk Lokalradioforbund (styreleder), Vilde Batzer fra NRK, Morten Scott Janssen fra P4 og Marte Vedde Blindheim fra Bauer Media.

Omfang og oppslutning
Ambisjonsnivået har økt underveis og de siste årene har Radiodager blitt arrangert med over 20 programposter og 40-50 foredragsholdere og paneldeltakere. Oppslutningen har økt jevnt siden starten og ligger nå på rundt 300 deltakere fra hele landet.

Internasjonalt samarbeid
I 2007 etablerte Radiodager Norge et samarbeid med Radiodays Danmark om felles bruk av internasjonale foredragsholdere – noe som førte til reduserte reisekostnader og lettere tilgang til toppnavn. Fra 2008 kom også Radiodagen/Radiogallan Sverige med i samarbeidet.

I 2010 gikk prosjektlederne for de skandinaviske Radiodagene sammen om å etablere Radiodays Europe som første gang ble avholdt i København i mars 2010. Siden har konferansen reist rundt i Europa, blant annet Barcelona, Berlin, Dublin, Milano, Paris og Wien. Radiodays Europe samler i dag nærmere 1500 deltakere fra over 60 ulike nasjoner.